På Solrosens förskola arbetar vi med inspiration av Reggio Emilia


Hos oss är pedagogerna nyfikna och inspireras av barns utforskande. Barn föds kompetenta och skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. Genom olika upplevelser, inne som ute, skapar barnen sitt lärande i mötet med miljön, barnen eller oss pedagoger drar de egna slutsatser. Vi kan då tillsammans lära oss mera genom att ställa frågor som leder till egna ställningstaganden. Vi utmanar barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar.

Vår verksamhet som utgår från förskolans läroplan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Föräldrakooperativet som verksamhetsform ger oss en unik möjlighet att samverka med hemmen för att främja barnens utveckling till ansvarskännande människor.

Hos oss utgör reflektion grunden för utveckling av arbetet på individ, grupp och organisationsnivå. Ett reflekterande förhållningssätt till praktiken förutsätter verktyg som den pedagogiska dokumentationen möjliggör. Med hjälp av den kan vi kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten på alla nivåer på förskolan.

I leken bearbetar barn sin verklighet. När vi får förmånen att delta i barnens lek kan vi också lära känna dem och bygga upp en ömsesidig tillit.